Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Cấp phát 343.480 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số

20/05/2013 15:23:34 Xem cỡ chữ

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/ 2013 (ảnh).

Ngay từ đầu năm Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tăng cường các đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -2015.

Qua đó Hội đồng tư vấn xét duyệt tỉnh đã thống nhất đề nghị Trung ương công nhận 98 xã thuộc khu vực III, 58 xã thuộc khu vực II; 33 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, khu vực II là thôn đặc biệt khó khăn. Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Với tổng số vốn 121 tỷ 736 triệu đồng được UBND tỉnh giao năm 2013 để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; duy tu sửa chữa các công trình sau đầu tư; các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang được các địa phương triển khai tổ chức thực hiện.

Trong quý I vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh còn phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương cấp phát 405.868 thẻ BHYT cho các đối tượng. Trong đó có 343.480 thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc quý I, Ban Dân tộc tỉnh đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong quý II/2013 là tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra thực tế tại cơ sở về thực hiện các Chương trình 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách đầu tư hỗ trợ theo Nghị quyết 30b của tỉnh; tập trung rà soát quá trình đầu tư, phân bổ vốn  xây dựng cơ sở hạ tàng các xã đặc biệt khó khăn; việc thực hiện chính sách di dân ổn định định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ - TTg, đồng thời thực hiện tốt các chương trình, dự án chính sách dân tộc năm 2013.

(Theo Báo Yên Bái)