Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Yên Bái chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  CTTĐT - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 • Đông An: Nhiều điển hình học và làm theo Bác để phát triển kinh tế

  Sau hơn 5 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Đông An đã có 19 tập thể, 3 hộ gia đình và 7 cá nhân là những mô hình, gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự được tuyên dương.

 • Trấn Yên: 489 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

  CTTĐT - Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

 • Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2021

  Các địa phương, cơ sở đào tạo bắt đầu khởi động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

 • Học Bác để tốt hơn mỗi ngày

  Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 ở Hồng Ca được thể hiện rõ trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), là xã đặc biệt khó khăn của huyện về đích NTM sớm hơn so với kế hoạch. Đảng bộ xã luôn được Huyện ủy Trấn Yên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 • Trấn Yên: Cách làm hay tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

  CTTĐT - Huyện chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền mở chuyên trang, chuyên mục; đồng thời, xác định rõ nội dung, hình thức, tăng cường thời lượng để tuyên truyền theo từng năm, những kết quả bước đầu đạt được, khó khăn trong thực hiện, cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05.

 • Đảng ủy Quân sự huyện huyện Văn Yên quán triệt học tập Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2021

  CTTĐT - Xác định rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, ngay sau khi Trung ương Đảng triển khai nội dung chuyên đề 2021, Đảng ủy Quân sự huyện huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của đơn vị.

Xem thêm tin >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa. Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h