Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020

  CTTĐT - Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Cựu chiến binh Mù Cang Chải học và làm theo Bác

  Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải đã xây dựng được 2 mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Púng Luông và xã Nậm Khắt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 14 mô hình đã đăng ký và xây dựng năm 2017.

 • Lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn chú trọng thực hiện Chỉ thị 05

  Từ đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền, tiếp tục quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của đơn vị.

 • Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái: Tích cực học và làm theo Bác

  Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC).

 • Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ

  Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

 • Thực hiện lời căn dặn của Bác, người dân Văn Yên thi đua trồng Quế

  CTTĐT - Cách đây 61 năm - Ngày 25/9/1958, tại sân vận động Thị xã Yên Bái (nay là Thành phố Yên Bái), Bác Hồ đã nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Người khen ngợi những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân đã phấn đấu đạt được. Người nhắc nhở đồng bào phải đoàn kết, thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới để Yên Bái trở thành tỉnh khá nhất của các tỉnh miền núi.

 • Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

  Phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Xem thêm tin >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa. Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h