Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05-CT/TW cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo

25/04/2019 15:00:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sáng 25/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, học tập Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với ngành Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị được tổ chức tại 10 điểm cầu trên toàn tỉnh với sự tham gia trực tiếp của trên 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ tịch, tập trung vào các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Giáo sư đã chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ và những bài học về đạo đức quan trọng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, những tình cảm, mong muốn của Bác Hồ đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

(Các đại biểu dự Hội nghị)

Việc quán triệt, tuyên truyền, học tập Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục to lớn góp phần nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành đáp ứng yêu cầu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Lan Hương