Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Thẩm định xã Tân Hương (huyện Yên Bình) đạt chuẩn nông thôn mới

06/12/2019 08:56:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 5/12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đánh giá và thống nhất thông qua xã Tân Hương (huyện Yên Bình) đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Triển khai từ năm 2011, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một diện mạo mới cho xã Tân Hương. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được tập trung đầu tư xây dựng từng bước hoàn thiện như: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa… đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân cùng với đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn…

Thu nhập bình quân của người dân đã được nâng lên 33,2 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đến tháng 9/2019 xã đã thực hiện được trên 147ha quế; 7,5ha cây ăn quả có múi, 194 lồng cá, 3 mô hình chăn nuôi lợn kết hợp, 3 mô hình chăn nuôi lợn kết hợp, 4 mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô trên 10 con. Những năm gần đây cây quế đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân, khoảng 30 hộ trên địa bàn xã cho thu nhập ổn định từ 50-100 triệu đồng/năm; từ đó tỷ lệ giảm nghèo của xã đã giảm từ 30,2% năm 2011 xuống còn 7,1% năm 2019.

Hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến một số chương trình trọng tâm khác của xã như sự chuyển dịch cơ cấu lao động; giảm nghèo bền vững, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn lao động…

Trong thời gian tới xã Tân Hương tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là các tiêu chí: giảm nghèo bền vững, môi trường, nâng cao thu nhập…

Tại Hội nghị các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã đánh giá và thống nhất thông qua xã Tân Hương đạt 19/19 tiêu chí và thống nhất quyết định đề nghị UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Tân Hương chuẩn nông thôn mới năm 2019.

216 lượt xem
Thanh Thủy