Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2020

26/07/2019 15:16:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu (sau đây gọi tắt là mô hình mẫu) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm các thôn có mô hình mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố mô hình mẫu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020.

Việc xét, công nhận, công bố mô hình mẫu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các mô hình mẫu sau khi được công nhận phải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Mô hình mẫu phải đảm bảo các điều kiện có đăng ký mô hình mẫu và được UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện; Có 100% tiêu chí thực hiện mô hình mẫu đạt chuẩn theo quy định.

Trình tự, thủ tục công nhận mô hình mẫu, gồm các bước: Ban phát triển thôn tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí mô hình mẫu; Ủy ban nhân dân xã tổ chức thẩm tra, đề nghị xét, công nhận mô hình mẫu; Ủy ban nhân dâncấp huyện tổ chức thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận, công bố mô hình mẫu trên địa bàn.

159 lượt xem
Ban Biên tập