Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

03/05/2019 14:43:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 3/5, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Giới Phiên đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đường điện thắp sáng đường nông thôn... áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Trong 3 năm qua xã đã huy động trên 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Xã đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và những mâu thuẫn phát sinh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, hình thành được một số mô hình dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hệ thống kênh mương của xã được kiên cố hóa

Theo báo cáo thẩm tra của thành phố Yên Bái, sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Giới Phiên đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 86,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 36,45 triệu đồng/người/năm; đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, số hộ có đời sống khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3 %,  hộ cận nghèo còn 4%; xã không có hộ gia đình ở nhà dột nát, toàn xã có 471/512 hộ có nhà đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng đạt 91,9%; 100% số hộ gia đình trong xã được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ dùng điện; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; 98% hộ có phương tiện xe máy... Văn hóa - xã hội - môi trường được quan tâm, chú trọng.

Nhiều hộ gia đình ở Giới Phiên thoát nghèo vươn lên làm giàu từ sản xuất miến (ảnh minh họa - nguồn Báo Yên Bái)

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Giới Phiên. Đề nghị xã cần làm rõ các mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xét công nhận xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái; nhất trí xã Giới Phiên đủ điều kiện để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Giới Phiên. Đồng chí yêu cầu UBND thành phố Yên Bái và xã Giới Phiên nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo, hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Giới Phiên để đề nghị các cấp khen thưởng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ xã Giới Phiên duy trì và  nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Giới Phiên cần tiếp tục phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới; tập trung rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hướng đến tăng thu nhập bền vững cho người dân; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và thương mại và dịch vụ trên địa bàn, khai thác hiệu quả các lợi thế của xã để phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

860 lượt xem
Tiến Lập