Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Trấn Yên: Ra mắt HTX Dâu tằm tơ Việt Thành

18/03/2019 09:43:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 03/3/2019, xã Việt Thành huyện Trấn Yên đã tổ chức Lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) Dâu tằm tơ Việt Thành, đây là HTX trên lĩnh vực Dâu tằm đầu tiên của huyện Trấn Yên.

Phòng Tài chính Kế hoạch Trấn Yên trao Giấy chứng nhận đăng ký HTX Dâu tằm tơ Việt Thành

HTX Dâu tằm tơ Việt Thành được thành lập với sự tham gia tự nguyện của 11 thành viên, với tổng số vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của HTX cung ứng dịch vụ trồng dâu và mua bán giống cây dâu tằm; cung ứng dịch vụ chăn nuôi tằm và mua bán tằm giống, kén tằm; mua bán vật tư phục vụ ngành dâu tằm, máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp...

Vai trò của HTX làm cầu nối trong việc chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi; cung cấp các dịch vụ nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Phương án sản xuất của HTX hướng đến mục tiêu hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên; tạo ra sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường, đầu ra sản phẩm của thành viên HTX ổn định, chi phí sản xuất thấp, lợi nhuận cao. Liên kết với công ty Dâu tằm tơ Miền Bắc trong việc cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm; là cầu nối giữa các hộ trồng dâu nuôi tằm với các công ty, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời quảng bá sản phẩm, tiềm năng ra thị trường trong và ngoài nước./.

321 lượt xem