Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

08/01/2019 10:03:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020.

Sản phẩm quế Văn Yên được thị trường trong và nước ưa chuộng. (Ảnh minh họa)

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Yên Bái tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm hiện có của các địa phương, tương ứng khoảng 21 sản phẩm; triển khai thực hiện từ 2 - 3 làng văn hóa du lịch. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp. Tập huấn nâng cao năng lực 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện tham gia trực tiếp triển khai Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản l‎ý, điều hành Chương trình; tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng trên 150 cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện Chương trình OCOP và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Tỉnh tập trung thực hiện các nội dung như: triển khai thực hiện Chu trình OCOP; Tập trung chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP; Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm; Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất - kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ OCOP; Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP...

420 lượt xem
Ban Biên tập