Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Trấn Yên nỗ lực thực hiện các giải pháp xây dựng huyện nông thôn mới

08/01/2019 09:56:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Quyết định số 381 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018-2020. Trong năm 2018, UBND huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch về tổ chức triển khai, trong đó tập trung các giải pháp thực hiện và chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Trấn Yên tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông

Huyện cũng quan tâm hỗ trợ đối với các xã khó khăn, còn nhiều tiêu chí chưa đạt, như xã Hồng Ca, Kiên Thành, tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi tập tục, nhận thức khu vực đồng bào dân tộc Mông ở 4 thôn Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu, Khuôn Bổ xã Hồng Ca, Bản Đồng Ruộng xã Kiên Thành. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đạt chuẩn; xây dựng xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; chỉ đạo 4 xã Cường Thịnh, Y Can, Việt Cường và Minh Quán hoàn thành chương trình xây dựng NTM, nâng tổng số xã được công nhận lên 16 xã, 6 xã còn lại đạt từ 10-14 tiêu chí NTM. Đối với các tiêu chí của huyện NTM, đến nay huyện Trấn Yên đã đạt 6/9 tiêu chí, gồm giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, công tác chỉ đạo xây dựng NTM. Các tiêu chí còn lại đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó đã hoàn thành việc tách trường liên cấp 2-3 Trấn Yên thành 2 trường độc lập để xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THPT; duy trì Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn hạng 3./.

397 lượt xem