Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên đưa pháp luật vào cuộc sống

13/03/2019 07:58:00 Xem cỡ chữ
Nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được huyện Văn Yên quan tâm chú trọng.

Sở Tư pháp truyền thông phòng chống ma túy tại huyện Văn Yên.

Phòng Tư pháp huyện thường xuyên soạn thảo nội dung cơ bản của các luật, bộ luật để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Năm 2018, huyện đã tổ chức hơn 1.700 cuộc tuyên truyền, PBGDPL cho trên 99.000 lượt người; 10 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với gần 600 lượt người dự thi; phát hành miễn phí gần 1.500 tài liệu phổ biến pháp luật. 

Trong đó, Huyện đoàn tổ chức 21 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 7.000 lượt đoàn viên thanh niên; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức 7 buổi ngoại khóa tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho gần 7.000 học sinh; Phòng Dân tộc huyện tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho 360 người là bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận các xã đặc biệt khó khăn. 

Phòng Tư pháp huyện tổ chức 16 buổi tuyên truyền pháp luật về đất đai, ma túy, bạo lực gia đình tại các xã và cấp phát hơn 6.000 tờ rơi pháp luật; Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền Luật Ngân sách, pháp luật về đất đai và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho các hộ nông dân.

Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân tuyên truyền pháp luật cho người dân thông qua các phiên tòa xét xử lưu động... 

Thực hiện tuyên truyền PBGDPL thông qua công tác trợ giúp pháp lý, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời, tư vấn pháp luật cho hơn 30 trường hợp về đất đai, hôn nhân, hộ tịch, bạo lực gia đình. 

Thực hiện tuyên truyền PBGDPL trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Văn Yên đã hòa giải thành công 191 vụ, góp phần tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể phối hợp với Công an huyện tập trung tuyên truyền các luật và văn bản liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho đông đảo người dân. 

Thông qua các mô hình phòng, chống tội phạm, câu lạc bộ pháp luật do các xã, thị trấn và Huyện đoàn thành lập, hàng năm, giáo dục, cảm hóa được gần 500 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Hiện tại, 100% các xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị của huyện Văn Yên đều duy trì được tủ sách pháp luật. Mỗi tủ sách pháp luật đều có trên 100 đầu sách, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định hương ước, quy ước; thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã; tăng cường, củng cố lực lượng và hoạt động hòa giải cơ sở...

 

Theo Báo Yên Bái