Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015

(13/11/2016)

CTTĐT - Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cho 130 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đến từ các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố. Dự lớp tập huấn có PGS.TS Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Bộ tư pháp.

Mù Cang Chải đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHXH và Luật BHYT

(13/11/2016)

Thực hiện chương trình phối hợp số 01 CTrPHG/TG – BHXH, ngày 10/01/2015 Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác báo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2015 – 2020; Kế hoạch số 07 – KH/TG, ngày 2/8/2016 về kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHYT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Luật BHXH. Hôm nay, ngày 29/8/2016 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2016, tổ chức tuyên truyền Luật BHYT, BHXH đến trưởng, phó ban Tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên cấp ủy huyện, báo cáo viên cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện.

Yên Bái triển khai Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(13/11/2016)

CTTĐT - Sáng 30/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ về quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Một số điểm mới của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

(13/11/2016)

CTTĐT- Năm 2016 là năm có rất nhiều chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung với mục tiêu nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế theo tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính khả thi cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Hội Nhà báo Yên Bái: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016

(13/11/2016)

CTTĐT - Sáng ngày 9/8, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016.

Tạm dừng tuyên truyền một số văn bản Luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(13/11/2016)

CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1478/UBND-NC về việc tạm dừng thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành một số văn bản Luật. Ngày 28/7, Sở Thông tin và truyền thông có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tạm dừng tuyên truyền một số văn bản Luật cụ thể sau:

Yên Bái: Đưa Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự vào cuộc sống

(13/11/2016)

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và chính thức có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015. Luật sửa đổi, bổ sung 47 điều; bãi bỏ một số điều khoản của Luật THADS năm 2008.

Lục Yên: Tập huấn triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

(13/11/2016)

CTTĐT - Sáng ngày 19/4, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sở Nôi vụ tỉnh Yên Bái tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Văn Chấn

(13/11/2016)

Ngày 12/4, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 cho cán bộ thuộc Ủy ban bầu cử 4 đơn vị huyện, thị gồm Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Thị xã Nghĩa Lộ.

Lục Yên: Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sửa đổi và Nghị định 62/NĐ-CP của Chính Phủ

(13/11/2016)

CTTĐT - UBND huyện Lục Yên vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sửa đổi; Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội Luật gia huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện.