Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về

03/06/2019 17:45:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, đã tiếp nhận 21 nạn nhân bị mua bán trở về; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng theo quy định đới với 13 nạn nhân, đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ thủ tục để hỗ trợ đối với 07 nạn nhân.

Tạo sinh kế cho phụ nữ là một trong những biện pháp hiệu quả giúp ngăn chặn và đẩy lùi nạn mua, bán người

Phối hợp với các tổ chức Quốc tế (tổ chức Tầm nhìn thế giới, tổ chức quốc tế Haga, tổ chức quốc tế Rồng xanh tại Việt Nam) tư vấn và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về và thực hiện dự án thí điểm mô hình Trung tâm hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành trên cơ sở giới, cụ thể đã tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn tâm lý, sức khỏe cho 60 nạn nhân. Duy trì 02 nhóm tự lực với 23 thành viên tại xã An Phú huyện Lục Yên, phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ và nhóm thêu thổ cẩm tại xã Chế Cu Nha huyện Mù Cang Chải.

Được biết, mô hình hỗ trợ nạn nhân dựa trên những hiểu biết về sang chấn của Tổ chức Hagar là làm việc trực tiếp với phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng của sang chấn từ mua bán người, xâm hại tình dục và bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ địa phường, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức liên quan.

Các nạn nhân được hỗ trợ thông qua các dịch vụ: pháp lý, nhà ở an toàn, quản lý ca, tham vấn, sức khỏe, phát triển kỹ năng xã hội, giáo dục, nâng cao năng lực kinh tế, vận động chính sách, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, truyền thông cộng đồng. Từ năm 2009 đến cuối năm 2017, Hagar thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục và bạo lực gia đình tại 30 tỉnh, thành phố. Từ năm 2018, Hagar tập trung vào một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Yên Bái.

Ban Biên tập