Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cục Thuế Yên Bái hoàn thành bàn giao dữ liệu sáp nhập Chi cục Thuế Khu vực

09/03/2020 21:58:00 Xem cỡ chữ
Ngày 29/02/2020, tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái, các Chi cục Thuế trong diện được hợp nhất, sáp nhập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thực hiện thực hiện công tác bàn giao dữ liệu cho việc thực hiện sáp nhập Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu; Chi cục Thuế Khu vực Trấn Yên – Văn Yên trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Theo đánh giá của TCT tính đến 18h00 ngày 01/3/2020, các công việc bàn giao và nhân bàn giao đã được hoàn thành, cụ thể như sau: 100% số file (1.082 file) đã được kết xuất thành công, toàn bộ số file đã được ký số bàn giao theo đúng quy định và sẵn sàng đi vào hoạt động. Theo thông báo của ngành Thuế, các Chi cục Thuế khu vực bát đầu hoạt động từ 02/3/2020./.