Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Giao chỉ tiêu kéo giảm nợ thuế ngay từ đầu năm

(06/02/2020)

Để kéo giảm nợ thuế xuống dưới 5% so với tổng thu, Cục Thuế Yên Bái đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ đến các phòng và chi cục thuế các huyện, thành phố, khu vực. Cụ thể, cục đã giao các đơn vị trực thuộc duy trì, không để tổng nợ thuế vượt quá 134 tỷ đồng.

Yên Bái phấn đấu hoàn thành dự toán với kết quả cao nhất

(06/02/2020)

Năm 2020 là năm cuối cùng trong thời kỳ ổn định ngân sách (2017 - 2020) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao là 2.520 tỷ đồng; trong đó, thu xuất nhập khẩu là 245 tỷ đồng; dự toán UBND tỉnh giao 3.300 tỷ đồng, trong đó, thu từ xuất nhập khẩu 285 tỷ đồng.

Ấn tượng thu ngân sách

(06/02/2020)

Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vẫn đạt trên 3.250 tỷ đồng. Sự kiện này trở thành dấu ấn quan trọng khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thu ngân sách tỉnh Yên Bái đạt trên 3.500 tỷ đồng

(08/01/2020)

Năm 2019 tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách là 2.040 tỷ đồng, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nghị quyết giao 3.250 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.545 tỷ đồng.

Chi cục thuế huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

(27/12/2019)

Đến nay, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên đã hoàn thành kế hoạch pháp lệnh thu ngân sách năm 2019.

Văn Chấn hoàn thành xuất sắc thu ngân sách

Văn Chấn hoàn thành xuất sắc thu ngân sách

(27/12/2019)

Năm 2019, công tác thu ngân sách của huyện Văn Chấn được thực hiện trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, sự biến đổi của thời tiết cực đoan, tình trạng khô hạn đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất điện thương phẩm của địa phương.

Tiến độ thu ngân sách đến 17h ngày 23/12/2019

(24/12/2019)

Tính đến 17h ngày 23/12/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2.834,2 tỷ đồng, bằng 87 % dự toán phấn đấu tỉnh giao. Trong đó, thu hải quan đạt 281,4 tỷ đồng; thu nội địa 2.552,8 tỷ đồng.

Yên Bái quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách

(10/12/2019)

Đến thời điểm này, mặc dù công tác thu ngân sách (TNS) Nhà nước đã hoàn thành dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, song ngành thuế, hải quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất... vẫn tập trung hoàn thành mục tiêu 3.250 tỷ đồng.

Ngành thuế sẽ công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn trên Website

(06/12/2019)

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp Trang thông tin điện tử ngành thuế (Website) và các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế của ngành.

Huyện Trấn Yên hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019

Huyện Trấn Yên hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019

(06/12/2019)

Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên được giao dự toán thu ngân sách là 116 tỷ đồng, dự toán bổ sung của tỉnh và Kế hoạch của huyện là 124,5 tỷ đồng.