Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái phấn đấu thu ngân sách quý II đạt 555 tỷ đồng

23/04/2018 15:45:00 Xem cỡ chữ
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong quí I/2018, ngành thuế tỉnh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ thu, với tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 480 tỷ đồng, bằng 26% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 23% dự toán tỉnh giao và tăng 8 % so với cùng kỳ.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2018.

Đánh giá về công tác thu ngân sách Nhà nước quý I/2018, ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng còn không ít những khó khăn do giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào ngành xây dựng có xu hướng tăng; một số doanh nghiệp trong tỉnh năng lực quản lý, năng suất lao động và cạnh tranh còn hạn chế; thời tiết rét đậm, rét hại... làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Tuy vậy, một số nguồn thu vẫn đạt cao so với dự toán năm như: thu tiền thuê đất 31%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 30%; thuế thu nhập cá nhân 30%; ngoài quốc doanh 27%, phí, lệ phí 26%, xổ số 26%; thuế bảo vệ môi trường 25%.

Có 6 đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán quý I/2018 là huyện Trạm Tấu 162%, Văn Chấn 134%, Mù Cang Chải 116%, Văn Yên 106%, Yên Bình 104%, thị xã Nghĩa Lộ 104%. Ngành thuế vẫn xác định mục tiêu trọng tâm của năm 2018 là thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao là 2.048 tỷ đồng.

Với mục tiêu đặt ra như vậy, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt những giải pháp trọng tâm như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tổng thể nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch công tác năm 2018, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh; hàng tháng tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện, bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ; ban hành các công văn chỉ đạo triển khai chính sách thuế, giải pháp thực hiện và xử lý một số vấn đề cụ thể còn vướng mắc theo đề xuất của các chi cục thuế để thống nhất thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành...

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã triển khai các biện pháp và xây dựng đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018. Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế năm 2018. Chỉ đạo các đơn vị rà soát hồ sơ khai thuế quá hạn nộp, chậm nộp để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. Tổ chức các hội nghị bàn về các vấn đề trọng tâm như: tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; triển khai tháo gỡ các khó khăn trong công tác thu tiền sử dụng đất...

Ngoài ra, Cục Thuế đã chỉ đạo các phòng chuyên môn làm tốt việc tuyên truyền hỗ trợ, quản lý kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thuế, triển khai, áp dụng các Chính sách thuế, phí, lệ phí, các khoản thu về đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quản lý hộ kinh doanh cũng được lãnh đạo ngành thuế quan tâm.

Cùng đó, triển khai tốt công tác nội bộ ngành; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan, rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích; tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp thu hồi kịp thời; kiên quyết xử lý doanh nghiệp không nộp, chậm nộp hồ sơ khai thuế; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế gian lận vào ngân sách Nhà nước...

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 là 2.218 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu là 170 tỷ đồng, thu nội địa là 2.048 tỷ đồng. Chỉ tiêu phấn đấu là 2.700 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 1.745 tỷ đồng, thu xổ số 22 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 720 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 240 tỷ đồng, như vậy, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng dự toán thu ngân sách quí II/2018 toàn ngành phấn đấu thu nội địa đạt 555 tỷ đồng trở lên để 6 tháng đầu năm đạt trên 50% dự toán tỉnh giao.

Theo đó, ngành sẽ tăng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế về những chính sách sửa đổi, bổ sung, tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, tham gia phục vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện nếu có, đặc biệt là thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế trên tất cả các lĩnh vực; tham gia tiếp xúc với doanh nghiệp tại các chương trình Cafe doanh nhân, hội nghị gặp mặt doanh nghiệp... Đặc biệt, trong tháng 4 thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện Luật Đất đai, quy trình thực hiện nghĩa vụ thu tiền sử dụng đất và tính tiền chậm nộp đối với khoản thu này.

Đối với công tác kê khai kế toán thuế và tin học, rà soát lại tất cả những ứng dụng đã, đang triển khai báo cáo, thống kê đối với việc cập nhật, sử dụng ứng dụng của cán bộ công chức thuế để chấm điểm, phân loại đánh giá chất lượng cán bộ.

 

Thực hiện triển khai theo kế hoạch đã lập tập trung vào các lĩnh vực, các đơn vị có rủi  ro cao đảm bảo nâng cao chất lượng và kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra. Quán triệt và tổ chức thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình và quy định, không để tình trạng số nợ tăng cao, kết hợp khi thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp thì lưu ý thanh, kiểm tra cả công tác chấp hành nợ thuế và thu hồi nợ thuế.

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị để có báo cáo tổng hợp đề xuất ý kiến với các ngành và với tỉnh để đưa ra các giải pháp phù hợp, có hiệu quả với thu tiền sử dụng đất; công tác cấp quyền khai thác khoáng sản cần rà soát nguồn và xây dựng kế hoạch thu trong quý II để đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, tham gia xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên mới.

 

Theo Báo Yên Bái