Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Năm 2021 chi trả BH thất nghiệp đạt trên 51,6 tỷ đồng

16/02/2022 10:41:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3.847 nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là trên 51,6 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 2.811 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chứ đơn vị đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Số người có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp: 43.307 người.

Qua đánh giá việc thực hiện giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của Luật Việc làm, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 12/3/2015 của Chính phủ và Thông tư so 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội.

Số cán bộ đang thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh được Cục Việc làm giao định biên là 10 người, lao động hợp đồng là 05 người.

Mặc dù với lực lượng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn mỏng xong cán bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, giải quyết đúng, đủ chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc thực hiện và giải quyết chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thành lập bộ phận tư vấn giới thiệu việc làm, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, phân luồng tư vấn việc làm chuyên sâu cho người lao động; Hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ học nghề phù hợp tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh cho người lao động. Tiếp nhận và nộp hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng quy định của pháp luật. Qua thống kê cho thấy số lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 tương đương so với năm 2020 (3.847 người), số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2021 tăng 2,8% so với năm 2020 (tăng 107 người); tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là trên 51,6 tỷ đồng.

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp là nữ giới chiếm 61% (2.330 người) và nam giới chiếm 59% (1.517 người), trong đó cả nam và nữ ở nhóm tuổi từ 25 đến 40 tuổi (3.258 người) chiếm 84,6%, cho thấy số người trẻ tuổi thất nghiệp cao trong năm 2021.

Việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đã dần có hiệu quả, cụ thể: Cung ứng và giới thiệu việc làm cho các đơn hàng trong nước được 940 lao động, bao gồm các doanh nghiệp trong tỉnh (các công ty may Công ty TNHH Unico Global, Daesueng Global, Quôc tê Vina KNF,...); các doanh nghiệp ngoài tỉnh (Công ty Tech Hong, Nissei,...); Giới thiệu lao động đào tạo nguồn đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài (Nhật Bản, Đài Loan,...) được 106 lao động; Tổ chức 51 phiên giao dịch, hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm tại trung tâm và các nơi trên địa bàn tỉnh cho 7.410 người.

Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tiếp nhận và giải quyết cho 27 lao động tham gia học nghề lái xe ô tô;

Trong năm 2021, đã tiến hành thu hồi tiền trợ cấp, thất nghiệp của người lao động trong thời gian trợ cấp thất nghiệp đã tìm kiểm được việc làm (do hưởng sai quy định) với tổng số tiền thu hồi là 91.304.000 đồng.

Hoàn thành việc số hóa hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 và năm 2021 để đưa vào quản lý.

Trực tiếp tổ chức 03 đợt tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp tới các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh gồm: Thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời triển khai công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều hình thức.

Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Phối hợp với các trường, cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, trung tâm đào tạo, dạy nghề tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động ngay từ khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giúp cho người lao động có thêm cơ hội nâng cao kỹ năng nghề để tìm kiếm việc làm mới.

Cùng với đó là thực hiện đúng quy trình giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát để việc giải quyết bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, đúng quy trình, không để sai sót. Nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không đóng hoặc đóng không đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các trường hợp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có hành vi vi phạm, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Ban Biên tập