Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghĩa Lộ: Trên 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện

17/05/2022 16:34:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2022 xã Nghĩa Lộ được giao chỉ tiêu vận động trên 280 người tham gia BHXH tự nguyện, trong 4 tháng đầu năm đã vận động được 55 người nâng tổng số người tham gia trên địa bàn xã lên 1.826 người.

Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 thị Nghĩa Lộ

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, BHXH thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tham mưu với HĐND, UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là UBND các xã, phường tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia. Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu để tuyên truyền đến tận các hộ dân, nhất là người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Qua đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, có trên 2.000 người tham gia, tăng 134 người so với kế hoạch giao. 4 tháng đầu năm 2022 có trên 1.850 người tham gia, bằng 65,3% kế hoạch.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, BHXH thị xã Nghĩa Lộ sẽ tích cực tuyên truyền, tư vấn để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho nhân viên đại lý thu; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đổi mới phong cách phục vụ, tạo mọi thuận lợi để mọi người dân khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; thường xuyên rà soát thông tin các thành viên trong hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động chưa tham gia để kịp thời cung cấp cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia.

Ban Biên tập