Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái giải pháp truyền thông vận động BHXH toàn dân

18/05/2023 15:24:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để vận động toàn dân hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, hiểu về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH đồng thời tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong thời gian qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Cán bộ BHXH tuyên truyền tới đồng bào dân tộc qua tờ rời với 3 thứ tiếng Kinh, Dao, Mông

Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình kinh tế- xã hội của  tỉnh vẫn còn  gặp  nhiều khó  khăn so với mặt bằng chung toàn quốc, các doanh nghiệp chủ yếu nhỏ, siêu nhỏ, trong những năm qua dịch bệnh Covid-19 gây  ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế dẫn đến công tác thu, phát triển đối tượng tham gia nhất là BHXH bắt buộc rất khó khăn do các doanh nghiệp, nhà máy bị  ngưng  trệ  sản xuất,  người lao  động  bị  mất  việc làm nên  số lao  động  giảm  nhiều, nguồn lao động đi làm ăn xa tại các tỉnh khác nên việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc rất khó khăn. Bên cạnh đó, các quy trình, quy định của Chính phủ, của Ngành BHXH ban hành bổ sung liên tục, do vậy  đã có những khó khăn  nhất  định trong công tác lãnh  đạo,  chỉ  đạo,  thực  hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Để khắc phục những khó khăn đó, thời gian qua, BHXH tỉnh Yên Bái rất quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT vào cuộc sống, giúp thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. BHXH  tỉnh đã  chủ  động  triển khai thực hiện chuyên  mục tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện các chuyên mục “BHXH với cuộc sống”, sản xuất các phóng sự truyền hình thời sự, đối thoại, tọa đàm, sản xuất các thông điệp trailer cổ động phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình bằng 3 thứ tiếng Mông, Dao, Thái để thực hiện đăng bài tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đảm bảo đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, BHXH  tỉnh luôn tích  cực  phối  hợp  với các cơ quan truyền thông, cơ quan thông  tấn báo chí Trung ương như: Cơ quan thường trú Thông  tấn xã  Việt Nam, Báo Nhân dân  tại  tỉnh Yên Bái,  cơ quan  thường trú  Đài  tiếng nói  Việt Nam khu  vực Tây  Bắc,  Truyền hình  Quốc hội Việt Nam khu vực Tây  Bắc, Báo Dân tộc và phát  triển, Báo Đời  sống pháp  luật, Báo Nông thôn ngày nay… và phối  hợp cung cấp thông tin cho  một  số báo Trung ương để tuyên truyền chính sách pháp luật tại địa phương.

Trao đổi với ông Lò Xuân Thịnh, Trưởng phòng truyền thông BHXH tỉnh được biết: BHXH tỉnh ngoài việc phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền tới người dân về chính sách BHXH, còn thực hiện thêm giải pháp truyền thông bằng hình thức livestream trên Fanpage của BHXH  tỉnh và trên các trang  mạng xã  hội  để tuyên  truyền chính sách BHXH  tự  nguyện, BHYT hộ gia đình và giải  đáp các thắc  mắc  đến  người dân. Đồng  thời  thường xuyên đăng tải các tài liệu,văn bản liên quan đến chế độ chính sách của Ngành lên Website của BHXH tỉnh, tính riêng trong năm 2022 BHXH tỉnh đã livestream 10  hội  nghị  với 8.450  người tham gia; đăng tải,chia  sẻ các  sản  phẩm  truyền thông trên fanpage, zalo offical account, Youtube  của  đơn  vị 1.101  lượt và  của các cá nhân công  chức, viên  chức 6.591 lượt.

Năm 2023, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch truyền thông tới nhân dân hiểu rõ  ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân nhằm tiếp tục củng cố tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn tính ưu việt trong chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước ta. Trong tháng 5/2023, BHXH tỉnh Yên Bái phối hợp với Bưu điện Thành phố, Viettel Yên Bái tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái với chủ đề: “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”.

Năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường truyền thông để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách, thực hiện công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đúng quy định, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; tập trung rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng; tiếp tục đánh giá tình hình của từng doanh nghiệp, phân tích các nhóm tiềm năng, mong muốn tham gia và các nhóm khó khăn để có giải pháp phù hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy nhanh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Với sự đồng lòng chung tay góp sức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của các cấp, các ngành; đặc biệt có sự truyền thông mạnh mẽ từ phía các cơ quan Báo, Đài địa phương và các cộng tác viên cơ quan BHXH, các Tổ chức dịch vụ thu ... công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ mang lại hiệu quả cao và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

 

Ban Biên tập