Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Tập huấn hướng dẫn tuyên truyền vận động phụ nữ làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ em

  CTTĐT - Thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), trong 2 ngày 16, 17/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền vận động phụ nữ làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ em.

 • Góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

  CTTĐT - “Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” là một trong 4 nội dung của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030). Một trong 4 hoạt động chính của nội dung đó là hỗ trợ ứng dụng KHCN để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

 • Lục Yên tổ chức lớp tập nâng cao năng lực lồng ghép giới

  CTTĐT - Ngày 08/11, Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội LHPN huyện Lục Yên tổ chức lớp tập nâng cao năng lực lồng ghép giới cho 120 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên, Người uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện Lục Yên.

 • Lục Yên: 90 học viên tham gia tập huấn giới và dự án phát triển

  CTTĐT - Trong các ngày từ 08-14/11, 90 học viên tại 3 xã Mường Lai, Minh Tiến, An Phú của huyện Lục Yên tham gia 03 lớp Tập huấn giới và dự án phát triển do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC) phối hợp với Hội LHPN tỉnh Yên Bái, Hội LHPN huyện Lục Yên tổ chức.

 • Yên Bái: Một số mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị tăng so với giai đoạn trước

  CTTĐT - Tại Yên Bái, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh đã có nhiều thay đổi, một số mục tiêu, chỉ tiêu đã tăng so với giai đoạn trước, trong đó có lĩnh vực chính trị.

Xem thêm tin >>