Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

14/03/2023

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vai trò quản lý, điều hành, dẫn dắt đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tại nơi mình phụ trách. Từ đây đòi hỏi vấn đề nêu gương của người đứng đầu phải luôn được đề cao. Tuy nhiên trên thực tế có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng lơ là, buông lỏng, thiếu trách nhiệm của người đứng đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể, tác động tiêu cực đến xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân.

Kết quả bước đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

14/03/2023

Một trong những cách làm sáng tạo, linh hoạt của Đảng ủy khối (ĐUK) Cơ quan và Doanh nghiệp (CQDN) tỉnh là đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, lựa chọn và đăng ký với Đảng bộ khối để xây dựng chi bộ kiểu mẫu (CBKM) giai đoạn 2022 - 2025.

Văn Chấn xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

14/03/2023

Năm 2023 được Đảng bộ huyện Văn Chấn xác định là năm “bản lề” thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đứng trước thời cơ và thách thức mới, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” được Đảng bộ huyện Văn Chấn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng từ cơ sở.

Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

14/03/2023

Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể

22/12/2022

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20.

Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

22/12/2022

CTTĐT - Sáng ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp

22/12/2022

CTTĐT - Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XIV

13/07/2020

Sáng nay - 11/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 168 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã.

Văn Yên hiện thực hóa nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

04/05/2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, ngay từ những ngày đầu năm, các cấp ủy Đảng huyện Văn Yên đã phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hiến đất làm đường ở Lục Yên: Từ nghị quyết tới cuộc sống

16/03/2022

Đến nay, Lục Yên trở thành điểm sáng của tỉnh trong hiến đất làm đường. Đó cũng là kết quả và minh chứng cho sự chủ động, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo để nghị quyết đi vào cuộc sống của các cấp ủy Đảng địa phương này.