Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu: 51 hộ làm đơn xin thoát nghèo

21/05/2020 15:12:00 Xem cỡ chữ
Những năm qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhiều người dân ở huyện vùng cao Trạm Tấu đã thay đổi tư duy, nhận thức, chuyển từ thói quen trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước sang tích cực, chủ động làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trong quý I/2020 trên địa bàn huyện đã có 51 hộ dân làm đơn tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

Theo báo cáo của phòng Lao động thương binh xã hội huyện Trạm Tấu, ngay trong quý I/2020 trên địa bàn huyện đã có 51 hộ dân làm đơn tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo. Trong đó, xã Bản Mù có 1 hộ, xã Xà Hồ 7 hộ, xã Trạm Tấu 17 hộ, xã Pá Lau 1 hộ, xã Phình Hồ 24 hộ, xã Làng Nhì 1 hộ. Được biết đây là năm đầu tiên, các hộ dân ở huyện vùng cao Trạm Tấu tự nguyện làm đơn xin đăng ký thoát nghèo. 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện Trạm Tấu tập trung bố trí các nguồn lực đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án với tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách Trung ương gần 130 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 30 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo phương tiện, tư liệu sản xuất như: máy cày, máy bừa, giống lúa, giống ngô, con giống gia súc, gia cầm, mở các lớp đào tạo nghề, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế… Với những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu phấn đấu năm 2020 giảm 7,5% hộ nghèo, tương đương gần 600 hộ.

Ban Biên tập