Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong lắp đặt, sử dụng thang máy

23/12/2020 08:48:00 Xem cỡ chữ
Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy sau khi liên tiếp xảy ra sự cố làm nhiều người thương vong.

UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đề nghị tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ trên cả nước, 8 vụ tai nạn, sự cố thang máy nghiêm trọng đã xảy ra, trong đó 6 vụ làm chết người.

Để chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy, đặc biệt trách nhiệm của Ban quản trị các tòa nhà, khu chung cư có sử dụng thang máy trên địa bàn quản lý, theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng nhà chung cư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy.

Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề về việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động trong các tòa nhà, khu chung cư, công trình xây dựng có sử dụng thang máy trên địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm, điều tra, xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự đối với một số vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong sử dụng thang máy.

Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm định và kịp thời thông báo với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các trường hợp máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện kiểm định nhưng vẫn đang được sử dụng.

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 3932/UBND-VX giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy và máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4906/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/12/2020; Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện đúng quy định về an toàn lao động đối với thang máy theo Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.