Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Chấn: Phấn đấu tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học giáo dục nghề nghiệp đạt trên 58,5% trở lên

(08/06/2023)

CTTĐT - Năm 2023, huyện Văn Chấn phấn đấu 73,1% trường THCS và 75% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 73,1% trường THCS và 50% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học giáo dục nghề nghiệp đạt từ 34% trở lên. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp đạt trên 58,5% trở lên.

Hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên

(08/06/2023)

CTTĐT - Với hơn 80% học viên tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp đã có việc làm là minh chứng rõ nét cho hiệu quả giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh - việc làm” năm 2023 tại huyện Văn Yên

(08/06/2023)

CTTĐT - Vừa qua, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội “Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh - Việc làm” năm 2023.

Yên Bái: Gắn kết dạy nghề với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động

(08/06/2023)

Gắn kết dạy nghề với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái không ngừng làm tốt công tác hướng nghiệp; nắm bắt nhu cầu thị trường, nhân lực của các doanh nghiệp để tuyển sinh, đào tạo phù hợp. Cùng với đó, các cơ sở chú trọng công tác đổi mới đào tạo nghề để có đội ngũ lao động kỹ thuật cung ứng cho thị trường.

Ngày hội “Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh - Việc làm” năm 2023

(06/06/2023)

CTTĐT - Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội “Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh - Việc làm” năm 2023 với thông điệp “Chọn nghề đúng - Sáng tương lai” tại huyện Lục Yên.

Ngành Y tế Yên Bái đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

(24/05/2023)

CTTĐT - Y tế là ngành đặc thù. Các cán bộ, nhân viên y tế hằng ngày phải thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, các bệnh phẩm nguy hiểm độc hại, các mầm bệnh, các ổ dịch, các yếu tố độc hại từ môi trường và máy móc trang thiết bị như các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, tia X…

Yên Bái: Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(23/05/2023)

CTTĐT - Việc ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

8 giải pháp để Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(23/05/2023)

CTTĐT - Tỉnh Yên Bái đề ra 8 giải pháp để Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(23/05/2023)

CTTĐT - Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu tổng quát đó là: Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng về loại hình, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng, miền; chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phân tầng chất lượng; đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động tại các mỏ khai thác đá

(23/05/2023)

CTTĐT - Là địa phương có nhiều tiềm năng về khoáng sản, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư khai thác mỏ đá, không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương và còn đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước.