Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Giai đoạn 2022 - 2025, phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn trở lên

(11/01/2023)

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn trở lên.

Yên Bái quan tâm hỗ trợ việc làm sau đào tạo

(12/12/2022)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp dân lập.

Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái tạo việc làm từ nguồn vốn chính sách

(12/12/2022)

Cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình cho vay của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), tạo ra hàng nghìn việc làm, giúp hàng nghìn hộ dân ổn định cuộc sống.Vốn cho vay theo Chương trình giải quyết việc làm được triển khai có hiệu quả hơn, thuận lợi hơn ở những xã vùng thấp.

Yên Bái triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2025, định hướng đến năm 2030

(22/11/2022)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số; định hướng, chỉ đạo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Yên Bái: 35 lao động được đưa đi xuất khẩu lao động tại thị trường Hàn Quốc

(11/11/2022)

CTTĐT - Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, từ năm 2020 đến tháng 8/2022, tỉnh Yên Bái đã đưa được 456 lao động đi xuất khẩu lao động, trong đó có 35 lao động đi xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc.

Yên Bái: Quan tâm công tác xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

(11/11/2022)

CTTĐT - Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, tỉnh Yên Bái đã đưa được 456 lao động đi xuất khẩu lao động, trong đó thị trường Nhật Bản 157 lao động. Cụ thể, năm 2020 là 58 lao động; năm 2021 là 35 lao động; 8 tháng năm 2022 là 64 lao động.

Đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp xuất khẩu lao động cho học sinh sinh viên

(01/11/2022)

Nhằm triển khai mô hình “đào tạo kép” phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo, dạy nghề, Trường cao đẳng Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần thương mại Tam Quy - Chi nhánh Yên Bái tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho học sinh - sinh viên nhà trường. Đây là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp học sinh sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Yên Bái quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động

(01/11/2022)

CTTĐT - Những năm gần đây, nhu cầu tuyển chọn lao động của những thị trường cho thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... tăng, do vậy tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trường Cao đẳng Yên Bái tư vấn, hướng nghiệp xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

(26/10/2022)

CTTĐT - Vừa qua, trường Cao đẳng Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại Tam Quy chi nhánh Yên Bái tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho học sinh nhà trường.

Xuất khẩu lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động

(26/10/2022)

CTTĐT - Trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu lao động ở tỉnh Yên Bái đang được các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt bởi đây được coi là hướng đi đúng để cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững cho địa phương.