Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Bổ sung 1.135 chỉ tiêu vào THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

29/09/2022 11:00:00 Xem cỡ chữ
Tại Quyết định số 1285 ngày 3/8/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2022 – 2023, UBND tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh tăng thêm 300 chỉ tiêu học sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 và tăng thêm 835 chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp nghề năm 2022 so với kế hoạch đã giao tại Quyết định số 2765 của UBND tỉnh ngày 7/12/2021.

Điều chỉnh tăng chỉ tiêu học sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 thêm 300 chỉ tiêu so với kế hoạch đã giao

Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023 như sau:

Đối với giáo dục phổ thông: Điều chỉnh tăng chỉ tiêu học sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 thêm 300 chỉ tiêu so với kế hoạch đã giao tại Quyết định số 2765 của UBND tỉnh ngày 7/12/2021. 

Về giáo dục nghề nghiệp: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp năm 2022 thêm 835 chỉ tiêu so với kế hoạch đã giao tại Quyết định số 2765 của UBND tỉnh ngày 7/12/2021. 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục -Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Trường Cao đẳng Yên Bái thực hiện thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu theo Quyết định.Top of Form