Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường tuyên truyền bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động

22/12/2020 16:21:00 Xem cỡ chữ
Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhờ đó đã tạo chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo đảm môi trường làm việc, tính mạng cho người lao động.

Các doanh nghiệp chủ động trong thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động

Công tác tuyên truyền về ATVSLĐ đã được Sở LĐ-TB-XH tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình ảnh trực quan trên các trục đường chính, khu công nghiệp và khu dân cư. Sở đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các phóng sự, tin, bài để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ cho người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao treo băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư....

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện ATVSLĐ cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung và nhiều chuyên đề khác nhau. Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về ATVSLĐ cũng được triển khai song hành. Trong đó tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát hành văn bản hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng doanh nghiệp và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2020, sở đã tổ chức hội nghị triển khai và đối thoại trong việc thực hiện các chế độ, chính sách mới về hỗ trợ kinh phí cho người lao động và người sử dụng lao động để phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, huấn luyện đi đôi với hướng dẫn, đối thoại và thanh kiểm tra xử lý vi phạm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động của chủ sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao. Số vụ tai nạn lao động đã giảm hẳn so với những năm trước. Nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân lao động về công tác ATVSLĐ từng bước được nâng lên. Công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cũng như việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng quan tâm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.