Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường tuyên truyền bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(22/12/2020)

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhờ đó đã tạo chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo đảm môi trường làm việc, tính mạng cho người lao động.

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(22/12/2020)

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động mang tính thiết thực và hữu ích, chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Điện lực Yên Bái: tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(22/12/2020)

Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi đây chính là một tác động xấu đến sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra lý do một phần từ ý thức của cơ sở, doanh nghiệp không đào tạo, huấn luyện an toàn cho người lao động. Xác định được tầm quan trọng của phòng ngừa rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian qua, ngành Điện Yên Bái luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ cũng như bệnh nghề nghiệp trong toàn đơn vị.

Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro tai nạn nghề nghiệp trong lao động sản xuất

(17/12/2020)

Những năm qua, Điện lực Nghĩa Lộ luôn coi công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh rủi ro tai nạn nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Doanh nghiệp Yên Bái thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống rủi ro bệnh nghề nghiệp

(17/12/2020)

Thời gian qua, các ngành chức năng cùng với doanh nghiệp tại Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống rủi ro bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tai nạn nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp

(16/12/2020)

CTTĐT - Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người lao động có thể coi là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước trong gần 30 năm đổi mới. Chính vì thế, vị thế của người lao động trong xã hội ngày càng được nâng cao và điều đó được thể hiện thông qua các chính sách và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong việc nâng cao các điều kiện bảo hộ lao động, nâng cao môi trường làm việc cho người lao động và tăng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Công đoàn ngành công thương: Sát sao thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống rủi ro tai nạn nghề nghiệp

(16/12/2020)

CTTĐT - Công đoàn ngành công thương tỉnh Yên Bái hiện có 21 công đoàn cơ sở, hầu hết hoạt động của công nhân, lao động tại các công đoàn này liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp, vì vậy an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) luôn được các công đoàn coi trọng.

9 tháng đầu năm 2020, tổng số 21 vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông liên quan đến lao động xảy ra tại Yên Bái

(04/11/2020)

CTTĐT - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 9 tháng đầu năm 2020, tổng số 21 vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông liên quan đến lao động xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động

(04/11/2020)

CTTĐT - Những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được triển khai sâu rộng. Nhờ đó, công tác vệ sinh an toàn lao động cũng như việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Yên Bái được quan tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

(04/11/2020)

CTTĐT - Theo Điều 45, Luật An toàn, Vệ sinh lao động quy định người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: