Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Yên Bái: Tổng thu ngân sách đạt gần 3000 tỷ đồng

  Yên Bái: Tổng thu ngân sách đạt gần 3000 tỷ đồng

  Tính đến ngày 18/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.916,8 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu phấn đấu 3.615,9 tỷ đồng, trong những ngày cuối năm Cục Thuế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành căn cứ tình hình thu ngân sách 11 tháng, thực hiện rà soát, đánh giá lại chi tiết theo nguồn thu, sắc thuế.

 • Văn Yên quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

  Năm 2020 huyện Văn Yên được UBND tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách 206,2 tỷ đồng, HĐND huyện giao 225 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 102 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 123 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/11/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên đạt 147,1 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch pháp lệnh và 65,4% kế hoạch HĐND huyện giao. Số còn phải thu từ nay đến cuối năm 2020 còn 77,8 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch được giao, Huyện Văn Yên đang khẩn trương đôn đốc, quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác thu ngân sách những tháng cuối năm.

 • Phê duyệt Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

 • Yên Bái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

  Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng giảm thu ngân sách khoảng trên 120 tỷ đồng. Ngành thuế không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doang nghiệp (DN) không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện để DN giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Triển khai các biện pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2020

  Đến hết tháng 8/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.703,2 tỷ đồng, bằng 68% dự toán Trung ương giao, 52% dự toán tỉnh giao, 47% so với chỉ tiêu phấn đấu.