Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Chấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

17/07/2019 09:31:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng và bảo hiểm y tế. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến các xã, thị trấn và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở.

Văn Chấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân.

Xã Sơn Thịnh là xã thuần nông của huyện Văn Chấn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ gần 90%, tuy nhiên số người tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế do đời sống người dân còn khó khăn, nhận thức về tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện còn thấp. Để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, cán bộ Đại lý thu BHXH xã Sơn Thịnh thường xuyên đến các hộ dân trên địa bàn để tuyên truyền để người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ đó, trong tổng số trên 2.600 hộ dân ở 15 thôn trên địa bàn xã cũng đã phát triển được gần 480 người lao động tự do tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Vũ Thị Nga - Đại lý thu BHXH xã Sơn Thịnh cho biết: chúng tôi phối hợp chặt chẽ với thôn bản để đi đến từng cụm dân cư để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Luật Bảo hiểm xã hội; đặc biệt là phân tích để người dân nắm được những quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, những quyền lợi được hưởng những lúc ốm đau, bệnh tật và để khi về già sẽ có khoản lương nhất định giúp cho cuộc sống ổn định hơn.

Trong thời gian qua, các cán bộ BHXH của huyện đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Sơn Thịnh, gia đình chị Nguyễn Thanh Hiếu ở thôn Hà Thịnh kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trồng rừng và chăn nuôi. Được nhân viên đại lý thu BHXH của xã Sơn Thịnh tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình, từ năm 2010 gia đình chị Hiếu đã tham gia BHYT hộ gia đình cho 4 nhân khẩu. Năm 2017, 2 vợ chồng chị tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy khi về già có lương hưu.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Văn Chấn, công tác chữa bệnh bằng thẻ BHYT được Trung tâm Y tế huyện và  trạm y tế các xã, thị trấn đã nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, thực hiện đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất theo đúng quy định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Theo Bác sỹ chuyên khoa 1 Khang Thanh Bình - Phó GĐ Trung tâm Y tế  huyện Văn Chấn: Bảo hiểm y tế đã góp phần thiết thực, tạo cơ hội tốt nhất cho người bệnh được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Đồng thời gián tiếp góp phần vào xóa đói giảm nghèo đối với nhân dân tại cộng đồng có tham gia bảo hiểm y tế. Người bệnh có bảo hiểm y tế vào khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện được hưởng tối đa quyền lợi trong các dịch vụ kỹ thuật về y tế. Do có BHYT nên khả năng phải chi trả của bệnh nhân là tối thiểu. Người bệnh được chăm sóc sức khỏe rất chu đáo ngay cả ở cơ sở. BHYT đối với cộng đồng dân cư là hết sức thiết thực và cần thiết nó tạo cơ hội cho người bệnh và nhân dân nói chung được chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế.

Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa BHXH huyện Văn Chấn và các đại lý thu tại cơ sở về các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan, trong 6 tháng năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn huyện tăng gần 7.500 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đối tượng tham gia đạt trên 150 nghìn người, trong đó số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt trên 860 người. So với Bảo hiểm y tế, thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Chấn vẫn còn thấp, dù vậy, qua công tác tuyên truyền, người dân cũng dần hiểu hơn về lợi ích cũng như quyền lợi của mình trong việc tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Để mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm, BHXH Văn Chấn tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Anh Thi - Phó Giám đốc BHXH huyện Văn Chấn cho biết: Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục tham mưu để UBND huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan cũng như các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền để người dân hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích của chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHXH H. Văn Chấn cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành BHXH huyện và các cấp, ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc, chung tay của người dân và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về BHYT cũng như  BHXH tự nguyện.

Ban Biên tập