Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng trên 3.870 người so với năm 2018

17/02/2020 13:45:00 Xem cỡ chữ
Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có gần 7.830 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 107,3% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng trên 3.870 người so với năm 2018.

Để đạt được kết quả đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bưu điện tỉnh  tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiến hành rà soát các hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT, nhân viên đại lý thu trên địa bàn toàn tỉnh, mở các lớp đào tạo mới và đào tạo lại nhân viên đại lý thu nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng vận động người tham gia BHXH tự nguyện. Hiện toàn tỉnh có 4 loại hình đại lý thu BHXH, BHYT với 86 đại lý thu đang hoạt động, 288 điểm thu và trên 32 nhân viên đại lý thu đã được cấp thẻ.

Để góp phần tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh tiếp tục phát động các  phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân khi đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về các lợi ích, chính sách của BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng.

Ban Biên tập