Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bổ sung 2 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

25/05/2020 14:24:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, trong đó có bổ sung đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Ảnh minh họa

Quyết định này đã bổ sung 02 đối tượng được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Việc giảm trừ mức đóng cho các thành viên tham gia BHYT hộ gia đình theo Quyết định này chỉ thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Quyết định cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng, gồm: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội; Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân; Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/5/2020.

Ban Biên tập