Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe tại cơ sở khám chữa bệnh

(11/09/2019)

CTTĐT - Trong 7 tháng năm 2019, BHXH huyện Văn Chấn đã thẩm định gần 85 nghìn hồ sơ khám chữa bệnh với tổng số tiền thanh toán BHYT trên 30 tỷ đồng, tiến hành kiểm tra 8 cuộc đột xuất tại cơ sở khám chữa bệnh trong công tác giám định BHYT đã từ chối thanh toán trên 150 triệu đồng.

Bảo hiểm y tế: chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc

(18/07/2019)

CTTĐT - Bảo hiểm y tế (BHYT) là cơ chế tài chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời là một chính sách an sinh xã hội quan trọng, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 10 năm qua, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 45% (năm 2009) lên 89,6% (tháng 6/2019) vượt chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao là 88,1%.

Người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng ưu đãi gì

(18/07/2019)

CTTĐT - Theo quy định của Luật BHYT, khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến) thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB.

Điều kiện để được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

(17/07/2019)

CTTĐT - Theo điểm d, khoản 1 Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Các trường hợp BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

(17/07/2019)

CTTĐT - Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018 có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2019

(17/07/2019)

CTTĐT - Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14. Trong khi đó, Luật Bảo hiểm y tế quy định, mức đóng BHYT hàng tháng của các đối tượng sau đây bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Huyện Yên Bình: Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%

(04/12/2017)

CTTĐT - Thời gian qua, BHXH huyện Yên Bình đã nỗ lực cố gắng chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền dịa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong đó thực hiện tiêu chí về BHYT.

Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên tuyền bảo hiểm y tế

(04/12/2017)

CTTĐT - Thời gian qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và các đơn vị trường học tích cực tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phát triển các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bảo hiểm y tế: Phao cứu sinh của người bệnh

(04/12/2017)

CTTĐT - Chính sách Bảo hiểm y tế được coi như chiếc phao cứu sinh cho người bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

Yên Bình: Phát triển BHYT hộ gia đình

(24/08/2017)

Từ ngày 1/1/2015, quy định về nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân. Để hoàn thành nhiệm vụ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) theo đúng lộ trình kế hoạch được giao, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Bình tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm này.