Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được quỹ BHYT thanh toán từ ngày 10/8/2020

(01/07/2020)

CTTĐT - Từ ngày 10/8/2020, thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán. Đó là nội dung chính của Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT vừa được Bộ Y tế ban hành.

Yên Bình gần 90% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

(01/07/2020)

CTTĐT - Hiện nay, huyện Yên Bình có gần 90% tổng số học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế. Nhằm đạt được mục tiêu năm 2020, 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế huyện Yên Bình đang triển khai nhiều giải pháp.

Yên Bình tập trung phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

(01/07/2020)

CTTĐT - Thời gian qua, huyện Yên Bình đã và đang tập trung nhiều giải pháp để phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu năm 2020, 100% học sinh trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế.

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Trấn Yên

(30/06/2020)

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 700 người. Đạt được chỉ tiêu giao, ngoài việc tham mưu cho ban chỉ đạo cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, BHXH Trấn Yên đã và đang phát huy vai trò các đại lý thu BHXH, BHYT để tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng.

Từ 1/7, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công

(29/06/2020)

CTTĐT - Dự kiến từ 1/7, có thể đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và 4 dịch vụ khác trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

(26/06/2020)

CTTĐT - Ngày 18/6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 774/BHXH-TTVPTĐT yêu cầu các phòng chức năng, BHXH các huyện, thị xã tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7).

Nỗ lưc thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng năm 2020 trong trạng thái bình thường mới.

(15/06/2020)

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn Số: 1788/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 trong trạng thái bình thường mới.

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền thông BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)

(15/06/2020)

CTTĐT - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền thông BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của cụm 1, gồm 4 huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

Xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

(11/06/2020)

CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

(11/06/2020)

CTTĐT - Ngày 27/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.