Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, cộng tác viên công tác xã hội năm 2013

29/05/2013 08:46:50 Xem cỡ chữ

CTTĐT – Từ ngày 20/5 đến 22/5, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, cộng tác viên công tác xã hội năm 2013.

Các học viên dự tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là cán bộ công tác tại Trung tâm chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội của Thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức đại cương về công tác xã hội và các chuyên đề công tác xã hội với các nhóm đối tượng, đặc thù cụ thể gồm: Đề án 32 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương; Các văn bản triển khai thực hiện Đề án 32 của tỉnh; Nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội cấp xã; Quy trình quản lý trường hợp; Công tác xã hội với người cao tuổi; Công tác xã hội với người có công.

Khóa tập huấn lần này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị có chức năng làm công tác xã hội. Đồng thời, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên xã hội trên địa bàn tỉnh đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện.

Đây là khóa tập huấn về công tác xã hội đầu tiên trong năm 2013 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức. Kết thúc khóa tập huấn này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tập huấn cho các cán bộ, cộng tác viên làm công tác xã hội ở các huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh.

Lan Hương