Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tiếp sức cho hộ cận nghèo

(30/08/2013)

Giúp các hộ cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững, ngày 16/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Đòn bẩy giúp hộ nghèo phát triển kinh tế

(30/08/2013)

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng kịp thời các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Vốn đầu tư đến tận tay hộ nghèo, các đối tượng chính sách và đang phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

“Cần câu” dành cho hộ nghèo

(26/08/2013)

Sau hơn hai năm thực hiện Tiểu dự án (TDA) sinh kế “Nuôi lợn nái sinh sản”, nhiều hộ đồng bào Mông thuộc diện nghèo ở Bản Công, Xà Hồ, Trạm Tấu, Túc Đán… đã có cơ hội để xóa đói giảm nghèo bằng chính giống lợn của địa phương mình.

An Lạc trăn trở thoát nghèo

(26/08/2013)

Xã An Lạc, huyện Lục Yên (Yên Bái) dân không đông: trên 600 hộ, 2.500 nhân khẩu. Ruộng cấy lúa trên 70ha. Rừng khoanh nuôi bảo vệ 30ha (đã giao), rừng trồng hiện có trên 120ha, manh mún, khối lượng sản phẩm nhỏ, giá trị thấp. Lao động trong độ tuổi khoảng 1.500 người, trong đó 700 người lao động thực tế nhưng thường xuyên thiếu việc làm.

Giảm nghèo ở Văn Chấn: Chuyển biến từ nếp nghĩ, cách làm

(26/08/2013)

CTTĐT - Là một huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn hết sức khó khăn, đời sống người dân vùng cao Văn Chấn vẫn còn phụ thuộc vào sản xuất nông - lâm nghiệp là chính. Sản xuất còn manh mún, hiệu quả thấp, do vậy, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức bình quân chung của tỉnh. Trước thực trạng đó, Văn Chấn đã tập trung phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, sự điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, thường xuyên tuyên truyền xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế xã hội địa phương, từng bước xoá đói giảm nghèo, đặc biệt chú trọng đến các xã đặc biệt khó khăn.

Đồng bào Trạm Tấu tính chuyện thoát nghèo

(20/08/2013)

Sau gần 10 năm đưa cán bộ huyện về bản, đồng bào dân tộc ở Trạm Tấu không lạ với cách trồng “lúa lạ, ngô lạ”, mà còn nuôi thêm nhiều trâu, nhiều bò để đuổi con "ma đói", "ma nghèo".

Hơn 80 cán bộ được tập huấn nâng cao năng lực làm công tác giảm nghèo

(19/08/2013)

CTTĐT - Để trang bị kiến thức quản lý, phương pháp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu cụ thể thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gắn với tình hình thực tiễn tại cơ sở cho cán bộ làm công tác giảm nghèo gắn với tình hình thực tiễn tại cơ sở cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thị trấn và thôn bản, tổ dân phố. Từ ngày 14-16/8/2013, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo và Việc làm huyện Văn Chấn đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2013.

Giúp hội viên nông dân xóa nghèo

(12/08/2013)

Xác định việc hỗ trợ hội viên nông dân (HVND) vay vốn phát triến sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội, những năm qua, với nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao trong công việc, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác ủy thác, qua đó đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình HVND có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dong riềng mở hướng thoát nghèo

(05/08/2013)

Từ Hợp phần sinh kế phát triển sản xuất tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân, Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 triển khai tại huyện Lục Yên (Yên Bái) đã giúp cho các hộ dân thuộc 2 xã Tân Phượng, Mường Lai phát triển vùng nguyên liệu trồng cây dong riềng, làm miến. Qua đó sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn đồng thời góp phần giúp cho các hộ vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Trấn Yên: Tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2013

(05/08/2013)

CTTĐT – Từ ngày 1/8 đến 3/8, UBND huyện Trấn Yên phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2013 cho 79 học viên là cán bộ lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm công tác văn hoá xã hội xã, trưởng các thôn, bản thuộc 6 xã Đào Thịnh, Việt Thành, Hưng Khánh, Hoà Cuông, Minh Quán, Lương Thịnh huyện Trấn Yên.