Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái hoàn thành 732 nhà Đại đoàn kết cho hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn

(15/09/2020)

Tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh đã có 777/780 nhà khởi công theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020.

Thị xã Nghĩa Lộ: Vốn tín dụng giúp người dân thoát nghèo

(31/08/2020)

Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách chương trình giảm nghèo mà tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã Nghĩa Lộ đã giảm dần qua các năm, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Có được những kết quả đó phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ của chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn tín dụng, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững với các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao cuộc sống.

Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

(27/08/2020)

Trong giai đoạn 2016 - 2020, chương trình giảm nghèo được huyện Mù Cang Chải thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm 2015.

Xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải nỗ lực giảm nghèo

(27/08/2020)

CTTĐT - Trong những năm gần đây xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trạm Tấu đồng hành cùng người dân thoát nghèo

(27/08/2020)

CTTĐT - Trong những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trạm Tấu đã giảm dần qua các năm, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Có được kết quả đó phải nhắc đến vai trò của tín dụng chính sách với các chương trình cho vay của Ngân hàng đã tạo điều kiện cho người dân có vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Văn Yên tăng cường triển khai các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững

(27/08/2020)

CTTĐT – Trong những năm qua, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, ưu tiên cho vay vốn chính sách... nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện ngày càng giảm, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Thành phố Yên Bái: 99 hộ được giúp đỡ thoát nghèo

(27/08/2020)

CTTĐT – Trong 2 năm qua, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái đã tuyên truyền, vận động giúp đỡ được 99 gia đình hộ nghèo thoát nghèo có địa chỉ trên địa bàn.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Yên Bái xây dựng và sửa chữa 8 nhà “Mái ấm tình thương”

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Yên Bái xây dựng và sửa chữa 8 nhà “Mái ấm tình thương”

(27/08/2020)

CTTĐT - Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hơn 3 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Yên Bái đã tuyên truyền, vận động xây dựng, sửa chữa được 8 nhà ở cho gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

An Lương: Giảm nghèo nhờ cây quế

(26/08/2020)

Nhằm nâng cao giá trị thu nhập từ cây quế, những năm qua, xã An Lương, huyện Văn Chấn có chủ trương khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích cây quế để đảm bảo nguồn nguyên liệu lâu dài, bền vững, đáp ứng cho chế biến các sản phẩm từ quế.

Suối Bu: Nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo

(26/08/2020)

Xác định tiêu chí giảm nghèo đối với xã Suối Bu là mục tiêu quan trọng trong việc giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương. Những năm qua, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nguồn vốn, cây con giống, đào tạo tìm kiếm việc làm ổn định và sử dụng hợp lý các nguồn lực để giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.