Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiều kết quả tích cực trong trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo của tỉnh Yên Bái

(26/06/2020)

CTTĐT - Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những năm qua đã được triển khai thực hiện một cách khá toàn diện và hiệu quả. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác đã được bảo vệ; hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Mù Cang Chải: Đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo

(26/06/2020)

CTTĐT - Nhằm giúp các hộ nghèo có nhà ở chắc chắn, yên tâm tham gia lao động sản xuất, huyện Mù Cang Chải đã và đang tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo.

Nghị quyết 30a góp phần giảm nghèo bền vững ở Trạm Tấu

(23/06/2020)

CTTĐT - Những năm qua, huyện Trạm Tấu đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Qua đó đã góp phần giảm nghèo bền vững của huyện miền núi còn đặc biệt khó khăn này.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải: Chỗ dựa giúp người dân vươn lên thoát nghèo

(23/06/2020)

CTTĐT - Thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, giúp họ có thêm động lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thành phố Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 1,12%

(17/06/2020)

CTTĐT - Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện giảm 0,5% hộ nghèo toàn thành phố (tương đương giảm 149 hộ nghèo); trong đó phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (38 hộ, phấn đấu hỗ trợ làm nhà ở cho 09 hộ); tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 toàn thành phố còn 1,12%.

Yên Bái phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân trên 4%/năm giai đoạn 2021- 2025

(17/06/2020)

CTTĐT - Giai đoạn 2021 - 2025, Yên Bái phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân trên 4%/năm, riêng 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 7%/năm.

Yên Bái: Phấn đấu giảm 4% hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 so với năm 2019

(15/06/2020)

CTTĐT - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, đơn vị được phân công triển khai thực hiện các biện pháp để hoàn thành tốt mục tiêu Kế hoạch giảm nghèo bền vững của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Kế hoạch số 170 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Hội Nông dân xã Chấn Thịnh: Nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

(12/06/2020)

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó đã góp phần giúp hội viên nâng cao đời sống, vươn lên khá giàu.

Yên Bái đột phá trong xóa đói giảm nghèo

(12/06/2020)

CTTĐT - Là tỉnh miền núi khó khăn, đông đồng bào dân tộc sinh sống; vì vậy, bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Yên Bái còn trên 32% số hộ thuộc diện hộ nghèo. Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 01CT - TTg ngày 7/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo.

Yên Bình làm trên 200 nhà ở cho hộ nghèo

(02/06/2020)

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Yên Bình đã tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện xóa nhà dột nát cho hộ nghèo nhằm giúp các hộ nghèo nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống.