Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bình tập trung xóa nhà dột nát cho hộ nghèo và người có công với cách mạng

(02/06/2020)

Với mục tiêu giúp người có công với cách mạng và hộ nghèo cải thiện điều kiện sống nhất là về nhà ở, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện Yên Bình đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư để làm nhà mới và sửa chữa cải tạo nhà cũ cho các đối tượng.

Đề xuất tiêu chí đo lường nghèo đa chiều cho giai đoạn 2021 - 2025

(31/05/2020)

CTTĐT - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025.

Hiệu quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

(31/05/2020)

CTTĐT - Thực hiện các văn bản: Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg; Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu giúp người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách được tiếp cận và thụ hưởng một cách tốt nhất, đầy đủ nhất các dịch vụ trợ giúp pháp lý. Đến nay, đông đảo người dân tại địa phương đã biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

(28/05/2020)

CTTĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, từ năm 2016 - 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 20,65 %, từ 32,21% (đầu năm 2016) xuống còn 11,56% (cuối năm 2019), bình quân mỗi năm giảm 5,16 %, đạt 147,42% so với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh; giảm gấp 3,44 lần so với mục tiêu giảm nghèo của cả nước. Năm 2020 tỉnh phấn đấu giảm 4%, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,56%.

Tuổi trẻ Yên Bái chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo

(26/05/2020)

CTTĐT - Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều chương trình, hoạt động giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nghị quyết 30a: Góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của người nghèo vùng cao

Nghị quyết 30a: Góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của người nghèo vùng cao

(22/05/2020)

CTTĐT - Việc triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đã mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế và xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư, đảm bảo an sinh xã hội cải thiện diện mạo khu vực nông thôn trên địa bàn.

Phạm Quang Thọ - Làm giàu trên vùng đất khó

(22/05/2020)

Anh Phạm Quang Thọ, chủ nhiệm HTX Nông nghiệp sạch T & D ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải là một điển hình làm kinh tế giỏi, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó góp phần tạo việc làm cho lao động người dân tộc H’Mông, góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo ở vùng cao còn nhiều gian khó.

Triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo đặc thù theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

Triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo đặc thù theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

(22/05/2020)

Những năm qua, ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương để thực hiện Chương trình, trong đó bao gồm các đối tượng hưởng lợi tại các huyện 30a. Dù nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, nhưng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách nói trên đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất lạc hậu để tiếp cận với các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả của nhân dân các dân tộc tại địa bàn 30a.

Yên Bái: Kết quả thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020

Yên Bái: Kết quả thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020

(22/05/2020)

CTTĐT - Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

(22/05/2020)

Vừa qua, UBND xã Đông Cuông tổ chức tiếp nhận kinh phí làm nhà do nhà hảo tâm Vũ Thị Kim Phượng và các mạnh thường quân Hà Nội hỗ trợ 3 hộ nghèo tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.