Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2018 - 2019

26/11/2018 09:33:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND huyện Văn Yên vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018 - 2019.

Lực lượng kiểm lâm Văn Yên tăng cường xuống cơ sở nắm bắt tình hình địa bàn

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các ngành và các địa phương tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ đạo và của từng thành viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo tính thống nhất, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời đối phó, xử lý các tình huống khi xảy ra cháy rừng.

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn các vi phạm về phá rừng, khai thác lâm sản, vi phạm các quy định ceed phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các xã, vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, mạng lưới dự báo, cảnh báo đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn thực hiện chế độ trực ban trong mùa hanh khô, trực 24/24 vào những ngày cao điểm khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên.

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương, tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, canh gác trên diện tích rừng được khoán bảo vệ nhằm phát hiện sớm các vi phạm về phá rừng, khai thác rừng và nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về diễn biến phức tạp của thời tiết để chủ động đối phó với tinh thần tích cực, cảnh giác cao. Triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tuần tả, kiểm soát việc đốt nương rẫy tại khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Hạt kiểm lâm huyện kiểm tra các công cụ, phương tiện được trang bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo và phân công lực lượng kiểm lâm bám sát địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng, các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và để xảy ra cháy rừng.

Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có lệnh điều động. Khi xảy ra cháy rừng Công an huyện chỉ đạo, giúp đỡ công an các xã, thị trấn điều tra nguyên nhân xảy ra cháy rừng, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định.

Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 huyện tăng cường chỉ đạo cơ sở để kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ở cơ sở và kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý các trường hợp khẩn cấp theo quy định.

Phòng Văn hóa thông tin huyện, Trung tâm truyền thông - văn hóa huyện phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm để tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng cháy, chữa cháy và thường xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong thời gian cao điểm.

Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội căn cứ theo cức năng, nhiệm vụ của mình chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt khi có cháy rừng xảy ra. Tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thu Nga