Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bình: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018 - 2019

26/11/2018 09:35:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND huyện Yên Bình vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn huyện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018 - 2019.

Huyện Yên Bình tăng cường công tác bảo vệ rừng

Trong đó, UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tình hình phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ rừng, diễn biến thời tiết khô hanh chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương, xác định công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn quản lý.

Rà soát, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương; Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã phối hợp với các thôn, tổ, đội, chủ rừng kiểm tra, tuần tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; Mua bán lâm sản, động vật hoang dã, kiên quyết xóa các "điểm nóng" về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; Rà soát, bố trí lắp đặt các biển báo, biển cấm hiện có để phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác chỉ huy chữa cháy rừng khi có tình huống xảy ra. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các Ban chỉ đạo, các tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng khô hanh ở những nơi có nguy cơ cháy rừng cao. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”.

Riêng những xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Tích Cốc, Xuân Lai, Yên Thành, Phúc An, Vũ Linh, Bạch Hà, Tân Nguyên, Bảo Ái, Mông Sơn cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hạn (khi có cấp dự báo là cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm) cần có quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc đốt nương ở những vùng theo quy hoạch. Chỉ đạo cán bộ phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, Trưởng thôn theo dõi các tổ chức, hộ gia đình có nhu cầu xử lý thực bì, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo và ký cam kết thực hiện các quy định bảo vệ rùng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hạt Kiêm lâm chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai, thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn đã được phê duyệt; chỉ đạo các trạm Kiểm lâm địa bàn tổ chức theo dõi, quản lý, phối hợp với UBND các xã, thị trấn bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn tham mưu chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện các phương án bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng theo đúng các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm lâm địa bàn tại các xã trọng điểm còn nhiều rừng, các xã có địa bàn giáp ranh; tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Nắm bắt, theo dõi, xử lý thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng. Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi về khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng để hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và các xã ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng nghiêm trọng, phức tạp và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng thời lượng phát thanh, kịp thời đưa thông tin về cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện quyết định bố trí kinh phí bảo đảm cho các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2018 - 2019.

Các cơ quan, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Hạt kiểm lâm và các xã, thị trấn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nguyễn Hiên