Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đề xuất chương trình Tiếng Anh trong đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề

16/10/2018 10:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp và Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, môn học Tiếng Anh là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng

Theo đó, môn học Tiếng Anh là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng. Môn học này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo dự thảo, nội dung môn học gồm 12 bài học, mỗi bài 8 giờ học gồm 4 giờ học lý thuyết và 4 giờ học thực hành. Ngoài ra, còn có 8 giờ ôn tập và kiểm tra gồm 3 giờ lý thuyết, 3 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra.

Ban Biên tập