Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(31/07/2020)

CTTĐT - Để phấn đấu hoàn thành các chi tiêu, kế hoạch năm về công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo một số nhiệm vụ sau:

Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Văn Chấn: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

(29/07/2020)

CTTĐT - Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Văn Chấn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và đang phát huy tốt hiệu quả.

Văn Yên: Phấn đấu năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%

Văn Yên: Phấn đấu năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%

(29/07/2020)

CTTĐT - Trong nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Văn Yên được chú trọng, đẩy mạnh liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo nghề cho 13.700 lao động; tỷ lệ qua đào tạo năm 2020 đạt 70%, tăng 14,9% so với năm 2015, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 31%, tăng 6,8% so với năm 2015.

Nâng cao chất lượng đào tạo đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch

Nâng cao chất lượng đào tạo đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch

(29/07/2020)

CTTĐT - Những năm qua, công tác phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các nhóm ngành du lịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và điều hành của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tại tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

(29/07/2020)

CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng giúp cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp, phát huy được sở trường của bản thân và đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường lao động; góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao

Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao

(29/07/2020)

CTTĐT - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo các chương trình chất lượng cao.

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

(28/07/2020)

CTTĐT - Những năm qua, công tác giáo dục nghề nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của xã hội, người dân, doanh nghiệp về giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyến biến tích cực; số lượng người tham gia vào giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng; tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm cao, thu nhập ổn định, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động

(28/07/2020)

CTTĐT - Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Đẩy mạnh gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Đẩy mạnh gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

(28/07/2020)

CTTĐT - Vừa qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Công văn đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt việc đẩy mạnh việc gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Trạm Tấu quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề

(28/07/2020)

CTTĐT - Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Trạm Tấu đã đào tạo nghề cho 4.360 người, bằng 113,5% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 3.072/2.785 lao động, bằng 110,39% kế hoạch.