Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên xây dựng được trên 400 mô hình, gương điển hình trong học tập làm theo Bác

13/02/2020 16:09:00 Xem cỡ chữ
Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến có ý nghĩa quan trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn. Thời gian qua, Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng và ban hành kế hoạch để lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả; trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu và những nội dung cần thực hiện để xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình học tập và làm theo Bác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến của huyện được thực hiện theo phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu". Việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến đã tác động tích cực và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều gương cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân; tích cực học tập, lao động và công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Nhiều hoạt động đã trở thành phong trào rộng khắp và có ý nghĩa xã hội sâu sắc như: phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, hiến đất xây trường học, xây dựng nhà văn hóa, làm đường điện thắp sáng đường quê, … Nhiều mô hình, điển hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: trồng dâu nuôi tằm, trồng cây ăn quả, xây dựng tổ hợp tác. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 156 mô hình, 246 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng kí với tỉnh xây dựng 26 mô hình, gương điển hình./.

Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên