Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

06/12/2019 08:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Căn cứ Văn bản số 805-CV/BCSĐ ngày 18/11/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Yên Bái về xuất khẩu lao động cho người dân địa phương

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Tuyên truyền vận động người lao động tuân thủ hợp đồng, pháp luật nước sở tại, về nước đúng hạn khi kết thúc hợp đồng.

2. Phối hợp với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cung cấp đầy đủ thông tin đối với người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài: công việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, yêu cầu về đào tạo, chi phí, mức lương… để người lao động lựa chọn phù hợp.

3. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh./.

Ban Biên tập