Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Yên Bái: Nỗ lực chăm lo đoàn viên, người lao động lúc khó

  Từ đầu năm đến nay, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ).

 • Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2020

  CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 • Đề xuất mới về tuyển dụng công chức

  Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, đề xuất rà soát để quy định việc giảm thiểu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thêm hình thức thi vòng 2 kết hợp cả thi viết và thi phỏng vấn…

 • Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,5%

  Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,5%

  Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2020 tăng 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,5%.

 • Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

  Nội dung về Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo hơn sự tự do giao kết HĐLĐ; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường; phòng tránh lao động cưỡng bức và tạo hành lang thuận lợi hơn trong thực hiện hợp đồng.

 • Lục Yên tạo việc làm mới cho trên 2.800 lao động

  CTTĐT - Với mục tiêu tạo điều kiện cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện có kiến thức kỹ thuật để tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

 • Yên Bái - Đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

  CTTĐT - Để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Xem thêm tin >>

Ban biên tập trả lời

Câu hỏi:

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải cần có những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2012 về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp công dân người ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện phải cấp giấy phép theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật Lao động năm 2012.
- Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Xem tiếp