Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Người lao động cần tự bảo vệ mình tại nơi làm việc

  Trong quá trình làm việc, người lao động luôn phải chịu tác động của điều kiện lao động tiềm ẩn những rủi ro có thể gây ra tai nạn lao động, thậm chí là tử vong. Chính vì vậy, mỗi người lao động nên tự bảo vệ mình tại nơi làm việc.

 • Những hành vi bị cấm trong an toàn, vệ sinh lao động

  An toàn lao động, vệ sinh lao động là việc làm cần thiết. Để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động, cá nhân, tổ chức có liên quan không được phép thực hiện những hành vi bị cấm trong công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

 • Đưa Luật An toàn vệ sinh lao động đi vào cuộc sống

  Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua. Mặc dù nội dung ATVSLĐ đã được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm từ rất sớm và được thể hiện trong rất nhiều Nghị định của Chính phủ, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật ATVSLĐ với nhiều nội dung mới.

 • Những giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động

  CTTĐT - Một số giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động mà các doanh nghiệp, công nhân cần lưu ý:

 • Quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  CTTĐT - Một số Quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

 • Bảo đảm ATLĐ khi làm việc trong không gian hạn chế

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

 • Nhiều chính sách giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất

  Nhiều chính sách giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất

  Người lao động bị thu hồi đất là những người thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đỉnh, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp); và những người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).

Xem thêm tin >>

Ban biên tập trả lời

Câu hỏi:

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải cần có những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2012 về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp công dân người ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện phải cấp giấy phép theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật Lao động năm 2012.
- Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Xem tiếp