Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn

(02/10/2019)

Thời gian qua, để người dân có việc làm, thu nhập ổn định, tỉnh đã quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động bằng nhiều giải pháp tích cực, cụ thể, trong đó có triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.

Kết quả triển khai Luật Việc làm trên địa bàn tỉnh

(02/10/2019)

Thực hiện Luật Việc làm, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tư vấn hướng dẫn, trợ giúp các doanh nghiệp trong giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động... qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động.

Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động

(02/10/2019)

CTTĐT - Để đạt được mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động và các nhóm lao động đặc thù, đặc biệt là lao động nữ ở nông thôn; lao động là thanh niên; lao động đi làm việc tại nước ngoàil, các ngành chức năng cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhằm tạo tiền đề quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo người dân có việc làm ổn định với mức thu nhập cao.

Chính sách tín dụng góp phần thực hiện hiệu quả giải quyết việc làm

(02/10/2019)

Chính sách cho vay ưu đãi tạo việc làm đã góp phần tích cực giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội, hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động đặc biệt là lao động bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động nữ, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Nâng mức vay đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11/2019

(30/09/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

Gỡ khó trong tạo việc làm cho người khuyết tật

(18/09/2019)

Đến nay cả nước có khoảng gần 2 triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, chỉ có 30% đang tham gia lao động tạo thu nhập.

Nhiều giải pháp tạo việc làm cho thị trường lao động

(18/09/2019)

Hiện nay, thị trường lao động của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá như sau: chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đang ở mức thấp trong bậc thang năng lực quốc tế. Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Đặc biệt, lao động Việt Nam còn thiếu và yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, tác phong công nghiệp (trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp) và kỷ luật lao động kém.

Nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

(18/09/2019)

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 313.000 thanh niên nông thôn đang thiếu việc làm và thất nghiệp. Hiện nhiều thanh niên nông thôn, trong đó có thanh niên dân tộc thiểu số tốt nghiệp ra trường gặp khó khăn. Thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã tăng cường các giải pháp để liên kết, kết nối các trường nghề của các tỉnh miền núi với các doanh nghiệp.

Dự báo thị trường lao động việc làm Việt Nam năm 2019

(15/08/2019)

Theo dự báo của Cục Việc làm, thị trường lao động năm 2019 sẽ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần sử dụng lao động giản đơn sang sử dụng nhóm lao động có kỹ năng và trình độ cao, chất lượng lao động được nâng cao.

Những giải pháp thực hiện tốt chính sách việc làm trong thời gian tới

(15/08/2019)

CTTĐT - Bối cảnh toàn cầu hóa, liên kết, hội nhập sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay đem lại những cơ hội nhưng đồng thời cũng đưa tới những thách thức lớn trong giải quyết việc làm cho người lao động. Để đảm bảo phát triển hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, ốn định và nâng cao mức sống của người dân, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp chính sau: