Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp

(12/11/2019)

CTTĐT - Trong những năm qua, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tập trung nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng lao động có tay nghề của tỉnh, đặc biệt là nâng cao mặt bằng trình độ của lao động nông thôn.

10 tháng: Yên Bái chuyển dịch được 5.735 lao động từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

(12/11/2019)

CTTĐT - Tháng 10/2019, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 1.203 lao động, tuyển mới và đào tạo nghề cho 2.460 người.

Yên Bình đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người dân

(11/11/2019)

CTTĐT- Thời gian qua, huyện Yên Bình đã đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Yên Bái: Nhiều chính sách nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

(11/11/2019)

CTTĐT – Ngày 28/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Cùng với Đề án này, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù tỉnh đã có nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Văn Chấn

(06/11/2019)

CTTĐT - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Văn Chấn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và đang phát huy hiệu quả thiết thực.

Văn Yên: Đào tạo 1.692 người lao động trong nhóm nghề phi nông nghiệp

(06/11/2019)

CTTĐT - Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đào tạo nghề cho 6.901 lao động nông thôn, trong đó: nhóm nghề nông nghiệp 4.549 người, chiếm 75,49%; nhóm nghề phi nông nghiệp 1.692 người, chiếm 24,51%.

Huyện Văn Chấn tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động

(06/11/2019)

CTTĐT- Năm 2019 huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn 690 người theo quyết định 1956 của chính phủ, sau 10 tháng thực hiện đến thời điểm này đã có 1020 lao động nông thôn được đào tào nghề đạt gần 200% so với kế hoạch giao.

Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp

(05/11/2019)

CTTĐT - Những năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị góp phần đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nguồn nhân lực y tế có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, cho ngành y tế tỉnh Yên Bái nói riêng, cho các tỉnh trong khu vực nói chung và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Kinh nghiệm từ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Nghĩa Lợi

(05/11/2019)

CTTĐT - Xã Nghĩa Lợi với đặc thù là có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng nhiều năm trở lại đây nhờ chính sách hỗ trợ phát triển các dự án phát triển kinh tế của tỉnh và thị xã, nhân dân xã Nghĩa Lợi đã tham gia các loại hình phát triển kinh tế như: Sản xuất lúa năng suất chất lượng cao, các cơ sở chăn nuôi bán công nghiệp, chăn nuôi hàng hóa…Đặc biệt năm 2010 xã bắt tay vào thực hiện Quyết định “1956” về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Nghĩa Lộ đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp

(05/11/2019)

CTTĐT - Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, lao động nông nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ còn khoảng 30,1%, trung bình mỗi năm thị xã sẽ có khoảng 2 - 3% lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động.