Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lao động, việc làm quý II/2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19

(03/07/2020)

Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 73,8%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo quy định của Luật Việc làm

(01/07/2020)

Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng Luật Việc làm, qua đó thu được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều chính sách hỗ trợ và tạo việc làm được thực thi đã giúp người lao động (NLĐ) có nhiều sự lựa chọn về việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động

(01/07/2020)

Thị trường lao động được cấu thành bởi ba yếu tố là: cung, cầu và giá cả sức lao động. Thị trường lao động có thể hoạt động có hiệu quả chỉ khi các quyền tự do mua, bán sức lao động được đảm bảo bằng luật pháp và bằng hệ thống các chính sách liên quan đến quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường.

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

(02/06/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Tặng quà công nhân bị tai nạn lao động nhân Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động

(22/05/2020)

CTTĐT - Nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, ngày 22/5, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động trong tỉnh.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực

(22/05/2020)

Thời gian qua, thiếu lao động trình độ cao là một trong những điểm yếu của thị trường lao động Yên Bái, trong khi chất lượng nguồn nhân lực lại là yếu tố quan trọng tăng khả năng cạnh tranh. Do đó, tỉnh Yên Bái hiện đang ưu tiên đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho người lao động ở địa phương, bao gồm cả các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Yên Bái: Duy trì liên tục công tác kết nối việc làm

(22/05/2020)

Dịch bệnh Covid-19 đã đẩy tình trạng thiếu việc làm tại tỉnh Yên Bái lên cao. Hiện nay tỉnh đang tập trung duy trì liên tục công tác kết nối việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nhanh chóng tìm được việc làm.

Yên Bái: Nhiều biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động

(21/05/2020)

Xác định công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường cơ hội việc làm, phát triển thị trường lao động.

Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020

(13/05/2020)

Ngày 8-5, lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trung ương tổ chức.

Năm 2020 tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu tuyển mới đào tạo 18.400 người

(13/05/2020)

CTTĐT - Đó là mục tiêu của Kế hoạch Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2020.