Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2020

(09/03/2020)

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đề xuất mới về tuyển dụng công chức

(26/02/2020)

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, đề xuất rà soát để quy định việc giảm thiểu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thêm hình thức thi vòng 2 kết hợp cả thi viết và thi phỏng vấn…

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,5%

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,5%

(18/02/2020)

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2020 tăng 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,5%.

Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

(06/02/2020)

Nội dung về Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo hơn sự tự do giao kết HĐLĐ; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường; phòng tránh lao động cưỡng bức và tạo hành lang thuận lợi hơn trong thực hiện hợp đồng.

Lục Yên tạo việc làm mới cho trên 2.800 lao động

(06/02/2020)

CTTĐT - Với mục tiêu tạo điều kiện cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện có kiến thức kỹ thuật để tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Yên Bái - Đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

(06/12/2019)

CTTĐT - Để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(06/12/2019)

CTTĐT - Căn cứ Văn bản số 805-CV/BCSĐ ngày 18/11/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nghĩa Lộ: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 67%

(25/11/2019)

CTTĐT - Là một trong những địa phương tích cực triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã đào tạo được cho gần 500 lao động. Thị xã đã lựa chọn được các nghề đào tạo gắn với nhu cầu của địa phương, trong đó tập trung vào các nghề phi nông nghiệp như thêu, thổ cẩm,chế biến món ăn, trông hoa cây cảnh…thu hút được nhiều học viên tham gia.

Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

(25/11/2019)

CTTĐT - Văn kiện Đại hội X, Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Và một trong những tiêu chí đánh giá tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn là sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.

Hiệu quả của nghề phi nông nghiệp trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(25/11/2019)

Việc phát triển ngành nghề nông thôn hay các nghề phi nông nghiệp có những vai trò không thể thay thế được trong quá trình phát triển nông thôn của mỗi khu vực, mỗi địa phương. Các chương trình phát triển nông thôn như xây dựng nông thôn mới, hay mỗi xã một sản phẩm cần lấy việc phát triển ngành nghề nông thôn làm trung tâm phát triển để có thể sớm đạt được kết quả và có được sự phát triển bền vững như mong muốn của người dân và các cấp chính quyền.