Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất

(02/10/2019)

CTTĐT - Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái là một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

38 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

(01/10/2019)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019: “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ”

(01/10/2019)

Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới có sự phối hợp tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp ngành gỗ.

Chú trọng công tác PCCC tại các đơn vị doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

(01/10/2019)

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị doanh nghiệp trong các khu công nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, cần phải được quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về công tác PCCC.

Phát động chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

(01/10/2019)

Ngày 27/9, Chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” chính thức được triển khai. Mục tiêu của chiến dịch là huy động sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng nhau cam kết đạt 100 ngày không xảy ra tai nạn lao động tại nơi sản xuất, bao gồm cả các chấn thương nhỏ và nguy cơ gây tai nạn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy

(30/09/2019)

Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của vấn đề PCCC đối với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy

(30/09/2019)

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân dân trên địa bàn đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo đối với các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác PCCC.

Mù Cang Chải: Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

(30/09/2019)

Vừa qua, Phòng GD& ĐT huyện Mù Cang Chải phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa, cháy (PCCC), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 118 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 36 đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Yên Bái: Đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

(18/09/2019)

CTTĐT - Trong những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Các ngành chức năng cùng với doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Cán bộ khuyến nông được huấn luyện phòng cháy chữa cháy

(18/09/2019)

Công an tỉnh Yên Bái vừa mở lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.