Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mục đích và ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động

(21/05/2020)

Mục tiêu của công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, pháp luật, tổ chức, hành chính, kinh tế - xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động tiện nghi, thuận lợi và môi trường lao động ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ và BNN), hạn chế ốm đau và giảm sút sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động (NLĐ), nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng NLĐ, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

(21/05/2020)

Trong những năm qua, công tác truyền thông tại cơ sở đóng một vai trò quan trọng để các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đi vào thực tiễn.

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

(21/05/2020)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện

(21/05/2020)

Với phương châm phòng là chính, để đảm bảo công tác ATVSLĐ, Công ty đã chú trọng kiểm tra ATVSLĐ tại hiện trường và tại các đơn vị sản xuất; thực hiện kiểm tra toàn diện theo các chuyên đề về công tác ATVSLĐ tại các đơn vị 3 tháng/lần.

Tăng cường đảm bảo an toàn lao động tại các khu công nghiệp

(21/05/2020)

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020

(21/05/2020)

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 được bắt đầu từ 1/5-31/5/2020 với chủ đề "Năng suất cao - An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Thu nhập tốt”.

An toàn trước mùa mưa bão

(21/05/2020)

Nhằm đảm bảo vận hành đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Yên Bái trước mùa mưa bão, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020 Tổ quản lý vận hành đường dây 110kV Yên Bái đã tiến hành tổng kiểm tra các tuyến đường dây 110kV nhằm kịp thời phát hiện ra các tồn tại, khiếm khuyết trên đường dây để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điện lực Yên Bình: Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

(21/05/2020)

CTTĐT - Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động nói chung và an toàn trong sản xuất kinh doanh nói riêng luôn được Điện lực Yên Bình quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Điện lực Yên Bái: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động

(21/05/2020)

Hoạt động trong lĩnh vực đặc thù với nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, tai nạn nghề nghiệp nên công tác đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu rủi ro tai nạn luôn được Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) chú trọng với nhiều giải pháp đa dạng, hiệu quả

Phát động phong trào thi đua Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2020

(21/05/2020)

CTTĐT - Để góp phần thúc đẩy công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC cũng như nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn lao động trong Công ty Điện lực Yên Bái được bền vững. Ban Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2020”.