Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên: 72 cán bộ xã, thị trấn được bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

20/03/2019 14:54:00 Xem cỡ chữ
Ngày 19/3, UBND huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32 ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 72 cán bộ công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng được tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Một số nội dung trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017); Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Một số nội dung của Luật đất đai năm 2013; mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

Thông qua đó, cập nhật thêm những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong công tác trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý tại các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Trang TTĐT huyện Lục Yên